Gıda etiketleri

 

Tüketicilerin yiyecek ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerde kullanıldıklarından dolayı, gıda
etiketlerinin sağlıklı koşulllarda üretilmeleri ve güven verici olmaları gerekmektedir.
 
Başarılı bir gıda etiketinin tasarımında, ürünün nerede ve hangi koşullarda saklanacağı,
nasıl nakledileceği ve müşteriye nasıl sunulacağı gibi birçok etken göz önünde 
bulundurulmalıdır.
 
İyi bir gıda etiketi, ürünün içeriği, hangi koşullarda saklanması gerektiği, üretim ve
son kullanma tarihleri gibi bilgileri içermeli ve bu bilgileri tüketiciye hızlı bir şekilde
aktarabilmelidir.