Çevre Yönetim Sistemi Politikası

 

 

Çevre kirliliğini önleme açısından belirlediğimiz politikalarımız;

- Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,
- Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,
- Tüm faaliyet ve hizmetlerimizin çevresel etkileri dikkate alınarak, çevreye zarar vermemek için her türlü koruyucu önlemi almak, sürdürülebilirliğini sağlamak,
- Atıkları azaltıp, yerinde ayrıştırma yöntemi uygulayarak geri dönüşüme olanak sağlamak, 
- Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanmak,
- Çalışanlarımızın çevre bilinci hakkında bilinçlenmesi için gerekli faaliyetler gerçekleştirmek,
- Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılmaktır.