İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Politikası

 

 

İş sağlığı ve güvenliği açısından belirlediğimiz politikalarımız;

- Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,
- İş kazalarını, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek amacıyla, İSG sisteminin ve performansının sürekli iyileştirilmesi için gerekli faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek.
- Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın katılımını sağlamak,
- Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
- Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin  analiz edilerek minimize etmek,
- Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizi arttırmak,
- Ekipman, hammadde ve iş aracı seçiminde iş sağlığı - iş güvenliğine uygun malzeme seçimi yapmak,
- Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkânlarını oluşturmak, sürdürmek ve acil durum risklerini azaltmaktır.
- Bünyemizde iş güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere bağlı olarak Ohsas 18001 standartlarına uygun işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmak ve sürekli iyileştirmeyle destekleyerek güncel tutmak.